Важно обавештење везано за новчану помоћ од државе – 10.000 динара

Важно обавештење везано за новчану помоћ од државе – 10.000 динара

Поштовани,

Jеднократну новчану помоћ могу добити само ванредни ученици до навршене 26. године живота. Напомињемо да лица која се налазе на преквалификацији, доквалификацији, специјалистичком или мајсторском образовању НИСУ обухваћена појмом ванредних ученика средњих школа, тако да исти немају право на исплату једнократне новчане помоћи.

Обрасце које је потребно попунити, преузимају се у приземљу школе код Миле Гавриловић