Специјализоване учионице

Школа располаже са 17 специјализованих учионица у којима се изводи настава из општеобразовних, општестручних и стручних предмета за одељења машинске, саобраћајне и уметничке струке.

Ознака учионице НАМЕНА Површина

ум2

1 Специјализована учионицаодељења 3М1 и 3М2 50,4
2 Специјализована учионицаодељења 1TK,2TK,3TK 49,6
4 Специјализована учионицаодељења 1М1 и 1М2 53,3
5 Специјализована учионицаодељења 1М4 и 1М5 53,3
6 Специјализована учионицаодељења 1М7 и 1M8 53,3
7 Специјализована учионицаодељења 1С3и 2М2 53,3
8 Специјализована учионицаодељења 1С1 и 1С2 53,3
9 Специјализована учионицаодељења 2М5, 3М5,1ТК,2ТК и 3ТК 53.3
10 Специјализована учионицаодељења 2М4,3М4,4М1 и 4М3 53,3
11 Специјализована учионицаодељења 3М3 и 2С2 53,3
17 Специјализована учионицаодељења2М1 и 2М6 54,5
18 Специјализована учионицаодељења2С6 и 2М7 54,2
19 Специјализована учионицаодељења2С1 и 3С6 54,5
20 Специјализована учионицаодељења4С1 и 4С4 53,9
21 Специјализована учионицаодељења3С1 и 3С2 69,8
УМ3 Специјализована учионицаодељења 1УМ,2УМ, 3УМ и 4УМ 34,2
МХ3 Специјализована учионицаодељења3М7и 4М7 52,5

Све учионице су опремљене рачунарском опремом и видео пројекторима који пружају могућности да се ученицима реализује настава са савременим наставним методама уз коришћење образовних материјала (едукативни дискови, аудио и видео материјали, презентације, шеме, дијаграми, карте и сл.). Планирано је да се у школи формира база наставних материјала, у складу са потребама и нормативима занимања и наставих предмета, које ће користити сви наставници.С обзиром да школа има школску радионицу ученици су у прилици да се упознају са свим потребним материјалима, предметима и средствима  која су предвиђена нормативима за стручне предмете.