Наставно особље

Стручно веће српског језика и књижевности

ТОДОРИЋ МАРИЈА Филолошки факултет

професор српског језика и књижевности

VII 100 13 професор српског језика и књижевности
ДАВИДОВИЋ МАРИНА Филолошки факултет

професор српског језика и књижевности

VII 100 21 професор српског језика и књижевности
ПАНТОВИЋ TАМАРА Филолошки факултет

професор српског језика и књижевности

VII 100 16 професор српског језика и књижевности
БЛАГОЈЕВИЋ-ЂУКИЋ МИРЈАНА Филолошки факултет

професор српског језика и књижевности

VII 100 16 професор српског језика и књижевности
ДИЛПАРИЋ БРАНКА Филолошки факултет

професор српског језика и књижевности

VII 100 15 професор српског језика и књижевности
ГРУЈОВИЋ МАРИЈАНА Филолошки факултет

професор српског језика и књижевности

VII 100 11 професор српског језика и књижевности и грађанског васп.

Стручно веће страних језика

ГУЈАНИЧИЋ МАРИЈА Филолошки факултет

професор енглеског језика

VII 100 11 професор енглеског језика и грађанског васпитања
ВАСОЈЕВИЋ СВЕТЛАНА Филолошки факултет

професор енглеског језика

VII 22 26 професор енглеског језика
ФИЛИПОВИЋ ГОРДАНА Филолошки факултет

професор енглеског језика

VII 100 28 професор енглеског језика
КАШОВИЋ ЈЕЛЕНА Филолошки факултет

професор енглеског језика

VII 100 23 професор енглеског језика
НЕКРАСОВ ДАНИЈЕЛА Филолошки факултет

професор енглеског језика

VII 100 15 професор енглеског језика

Стручно веће природних наука

ЈОВИЋЕВИЋ ДРАГАН Електротехнички факултет

дипломирани инжењер електротехнике

VII 100 11 професор електротехничке групе предмета и физике
СТОЈАНОВИЋ КАТАРИНА Природно-математички факултет

дипломирани физичар

VII 100 12 професор физике
КОВАЧЕВИЋ ГОРИЦА Природно-математички факултет

дипломирани хемичар

VII 100 33 професор хемије и грађанског васпитања
МАТОВИЋ-ПУРИЋ ИВАНА Биолошки факултет

дипломирани биолог

VII 70 16 професор биологије
ЋЕРИМАН СНЕЖАНА Биолошки факултет

дипломирани биолог и еколог

VII 25 9 професор екологије и грађанског васпитања

Стручно веће друштвене групе предмета

ДРОБАЦ ДРАГАНА Филозофски факултет

професор историје

VII 100 30 професор историје и грађанског васпитања
ДИМИЋ СТАНА Природно-математички факултет

професор географије

VII 100 16 професор географије и грађанског васпитања
КАПЛАРЕВИЋ ЖИВОРАД Филозофски факултет

професор историје и географије

VII 45 18 професор историје и грађанског васпитања
РАДОЈИЧИЋ МАРИЈА Филозофски факултет

професор социологије

VII 100 4 професор социологије, устава и права грађана и грађанског васпитања
НЕДЕЉКОВИЋ БОЈАН Филозофски факултет

професор филозофије

VII 50 17 професор филозофије
ЗИМОЊИЋ СНЕЖАНА Филозофски факултет

дипломирани психолог

VII 40 14 професор психологије
АРСЕНИЈЕВИЋ ДУШАН Теолошки факултет

дипломирани теолог

VII 100 3 професор верске наставе

Стручно веће физичког васпитања

МИЛИЋЕВИЋ ЖАРКО Факултет физичке културе

професор физичког васпитања

VII 100 19 професор физичког васпитања
КИЋАНОВИЋ ЉУБИША Факултет спорта и физичког васпитања

професор физичког васпитања

VII 30 2 професор физичког васпитања
ШИШОВИЋ ВУК Факултет спорта и физичког васпитања

професор физичког васпитања

VII 100 4 професор физичког васпитања
ПАВЛОВИЋ ЖИКИЦА Факултет за физичку културу

професор физичког васпитања

VII 70 21 професор физичког васпитања

Стручно веће математике

МИЛЕТИЋ НЕВЕНА Природно-математички факултет

професор математике

VII 100 3 професор математике
ЈОКОВИЋ ЈОВАНА Природно-математички факултет

професор математике

VII 100 2 професор математике
ЋУРЧИЋ ВЕРА Природно-математички факултет

професор математике

VII 100 32 професор математике
ПРОКИЋ АНДРИЈАНА Природно-математички факултет

професор математике

VII 89 1 професор математике
ПАРЕЗАНОВИЋ ЈЕЛЕНА Природно-математички факултет

професор математике

VII 100 10 професор математике
КАПЛАРЕВИЋ ДОБРОСАВ Природно-математички факултет

професор математике

VII 100 4 професор математике

Стручно веће машинске струке - рачунарство и информатика

ЈОВАНОВИЋ ЗОРИЦА Педагошко-технички факултет

професор технике и информатике

VII 100 24 професор рачунарства и машинске групе предмета
ЂУРОВИЋ БИЉАНА Педагошко-технички факултет

професор технике и информатике

VII 100 23 професор рачунарства и информатике
ДИЛПАРИЋ АЛЕКСАНДАР Педагошко-технички факултет

професор технике и информатике

VII 100 20 професор рачунарства и информатике
ПОЛЕДИЦА ВЛАДАН Педагошко-технички факултет

професор технике и информатике

VII 40 14 професор рачунарства и информатике

Стручно веће машинске струке – теоријска настава

РАДОСАВЧЕВИЋ ЈАСМИНА Педагошко-технички факултет

професор машинства

VII 100 21 професор машинске групе предмета
ЈОЗОВИЋ СЛАВА Машински факултет

дипломирани машински инжењер

VII 100 19 професор машинске групе предмета
СТЕВАНОВИЋ ПРЕДРАГ Машински факултет

дипломирани машински инжењер

VII 100 12 професор машинске групе предмета
СТАНИЋ МИЛОМИР Машински факултет

Дипломирани машински инжењер

VII 50 24 професор машинске групе предмета
КАПЛАРЕВИЋ АЦО Машински факултет

дипломирани машински инжењер

VII 61 14 професор машинске групе предмета
НИКОЛИЋ ЈОВИЦА Педагошко-технички факултет

професор машинства

VII 100 32 професор машинске групе предмета
МАНГОВИЋ СОЊА Машински факултет

дипломирани машински инжењер

VII 100 19 професор машинске групе предмета
МИХАИЛОВИЋ ДРАГАН Педагошко-технички факултет

професор машинства

VII 100 35 професор машинске групе предмета
МИШИЋ ЗОРАН Машински  факултет

Дипломирани машински инжењер

VII 100 2 професор машинске групе предмета
МАКЉЕНОВИЋ СНЕЖАНА Машински факултет

Дипломирани машински инжењер

VII 100 5 професор машинске групе предмета
НИЏОВИЋ АЛЕКСАНДАР Машински факултет

Дипломирани машински инжењер

VII 100 1 професор машинске групе предмета
САВКОВИЋ ДРАГО Машински факултет

дипломирани машински инжењер

VII 100 18 професор машинске групе предмета
СЛАВКОВИЋ АЛЕКСАНДРА Машински факултет

Дипломирани машински инжењер

VI 25 0 професор машинске групе предмета
АНДРИЋ АЛЕКСАНДАР Висока техничка школа

Дипломирани машински инжењер

VII 100 0 професор машинске групе предмета
ЋОСИЋ АЛЕКСАНДРА Машински факултет

Дипломирани машински инжењер

VI 100 0 професор машинске групе предмета
ЛУКИЋ МАРИЈА Машински факултет

дипломирани инжењер машинства

VII 100 10 професор машинске групе предмета
СПАСОВИЋ ПЕТАР Педагошко технички факултет професор машинства VII 100 28 професор машинске групе предмета и практичне наставе

Стручно веће машинске струке – практична настава

ГАЈИЋ  МИЉАН Висока школа струковних студија

Струковни инжењер машинства

VI 100 0 Наставник практичне наставе
ПЕТКОВИЋ БРАТИСЛАВ Висока школа струковних студија мастер Струковни мастер инжењер машинства. VII 100 5 Наставник практичне наставе
ЈАЊИЋ БОЈАН  Висока школа струковних студија мастер Струковни мастер машинства VII 100 1 наставник практичне наставе
ТОПАЛОВИЋ СЛАВОЉУБ Машински факултет

дипломирани машински инжењер

VII 100 10 наставник практичне наставе
АРСЕНИЈЕВИЋ ТОМО Висока школа струковних студија струковни мастер инжењер машинства VII 100 6 наставник практичне наставе
ВУЈОВИЋ ДАРКО Машинско-саобраћајна школа

Наставник практичне наставе

V 100 0 наставник практичне наставе
ИВАНОВИЋ РАДОСЛАВ Педагошко-технички факултет

професор машинства

VII 100 9 наставник практичне наставе
ВУЈОВИЋ СРЕТЕН Машинска школа

аутомеханичар специјалиста

V 100 12 наставник практичне наставе
ФИЛИПОВИЋ МИЛОВАН Висока школа техничких струковних студија – Мастер струковни инжињер машинства VII 100 32 наставник практичне наставе
ЧКОЊЕВИЋ ДРАГАН Машинска школа

аутолимар специјалиста

V 100 26 наставник практичне наставе
ГАВРИЛОВИЋ МИЛА Педагошко технички факултет–професор техничког образовања VII 60 13 наставник практичне наставе и грађанског васпитања

Стручно веће саобраћајне струке

МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР мастер инжењер саобраћаја

Факултет техничких наука, Нови Сад

VII 100 2 професор саобраћајне групе предмета
МАТОВИЋ-ДИЛПАРИЋ ИВАНКА дипломирани саобраћајни инжењер

Саобраћајни факултет, Београд

VII 100 19 професор саобраћајне групе предмета
ПАВИЋ БОЈАНА дипломирани саобраћајни инжењер

Саобраћајни факултет, Београд

VII 100 1 професор саобраћајне групе предмета
ПОПОВИЋ ВЕСНА дипломирани саобраћајни инжењер

Саобраћајни факултет, Београд

VII 50 23 професор саобраћајне групе предмета
ИЛИЋ АНДРИЈАНА дипломирани саобраћајни инжењер

Саобраћајни факултет, Београд

VII 100 3 професор саобраћајне групе предмета
РАДОЈИЧИЋ НЕНАД дипломирани саобраћајни инжењер

Саобраћајни факултет, Београд

VII 100 14 професор саобраћајне групе предмета
ПЕТРОВИЋ МАРИНОВИЋ МАРИЈАНА мастер инжењер саобраћаја

Саобраћајни факултет, Београд

VII 100 1 професор саобраћајне групе предмета
ЋАЛОВИЋ МИЛИЦА дипломирани економиста

Економски факултет

VII 100 11 професор економске групе предмета и г. васпитања
ЧОЛОВИЋ СНЕЖАНА мастер инжењер саобраћаја

Саобраћајни факултет, Београд

VII 100 7 професор саобраћајне групе предмета
ГАВРИЛОВИЋ МИЛЕНА мастер инжењер саобраћаја

Саобраћајни факултет, Београд

VII 100 2 професор саобраћајне групе предмета
СТЕПИЋ ТАМАРА мастер струковни инжењер саобраћаја

Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац

VII 100 4 наставник практичне наставе
БЕЛИЋ РАДОВАН V степен – возач специјалиста

Саобраћајна школа

V 100 19 професор практичне наставе обуке вожње
ЋАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР V степен – возач специјалиста

Висока школа струковних студија

VI 100 15 професор практичне наставе обуке вожње
СТОЈИЋ ДАНИЈЕЛА V степен – возач специјалиста

Саобраћајна школа

V 100 13 професор практичне наставе обуке вожње
БУЂЕВАЦ БРАНКО мастер струковни инжењер саобраћаја

Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац

VII 100 8 професор практичне наставе обуке вожње
АНДРИЋ МИЛИЦА мастер струковни инжењер саобраћаја

Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац

VII 100 9 професор практичне наставе обуке вожње
ПОПОВИЋ ГОРДАНА V степен – возач специјалиста

Саобраћајна школа

V 100 1 професор практичне наставе обуке вожње
ПЕШТЕРАЦ ВЛАДИМИР V степен – возач специјалиста

Саобраћајна школа

V 100 2 професор практичне наставе обуке вожње

Стручно веће уметничке струке

ДАНИЛОВИЋ МИОДРАГ Филозофски факултет

дипломирани историчар уметности

VII 90 7 професор ликовне културе и историје уметности
МАКСИМОВИЋ КРИСТИНА Музичка академија

професор музичке уметности

VII 30 20 професор музичке уметности
ДАМЉАНОВИЋ АНА Факултет примењених уметности

дипломирани вајар – примењено вајарство

VII 50 18 професор уметничке групе предмета
ИЛИЋ-ДАРИЈЕВИЋ МР ВЕСНА Факултет ликовних уметности

Дипломирани графичар

VII-1 70 20 професор уметничке групе предмета
ЈОВАНИЋ РАШО Факултет примењених уметности

дипломирани сликар-примењено сликарство

VII 100 11 професор уметничке групе предмета
МАНДИЋ ДАНКА Факултет примењених уметности

дипломирани керамичар

VII 100 9 професор уметничке групе предмета
ДОПСАЈ НЕМАЊА Факултет ликовних уметности

дипломирани вајар ликовнихуметности

VII 100 7 професор уметничке групе предмета
АНТИЋ ВЛАДИМИР Факултет примењених уметности

дипломирани вајар – примењено вајарство

VII 35 12 професор уметничке групе предмета
ТОМИЋ ТОМА Факултет уметности

дипломирани вајар

VII 60 13 професор уметничке групе предмета
ДОБРОСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА Факултет ликовних уметности

дипломирани сликарликовнихуметности

VII 100 7 професор уметничке групе предмета
ДРАГИЋЕВИЋ ПЕРУНИЧИЋ ЗОРАНА Факултет ликовних уметности

дипломирани сликар

VII 100 8 професор уметничке групе предмета
ВОЈИНОВИЋ СОФИЈА Факултет ликовних уметности

Мастер ликовни уметник – сликар

VII 70 4 професор уметничке групе предмета
ЗВИЗДИЋ УРОШ Факултет ликовних уметности

Мастер ликовни уметник – вајар

VII 100 5 професор уметничке групе предмета
ВОЈИНОВИЋ ТЕОДОРА Факултет ликовних уметности

Мастер примењени уметник – вајар

VII 70 1 професор уметничке групе предмета

Стручно веће мехатронике

МИЛЕНКОВИЋ СТЕФАН Факултет Техничких наука

мастер инжењер електротехнике и рачунарства

VII 100 7 професор електротехничке групе предмета
ОЦОКОЉИЋ ДРАГАНА Електротехнички факултет

дипломирани инжењер електротехнике

VII 100 26 професор електротехничке групе предмета
СПАСОЈЕВИЋ КАТАРИНА Технички факултет

Дипломирани инжењер електротехнике

VII 45 18 Професор електротехничке групе предмета
ПОЛИЋ МИЛЕНА Технички факултет Чачак

Дипломирани инжење електротехнике

VII 100 6 Професор електротехничке групе предмета
ВАСИЉЕВИЋ ЈАНА Електротехнички факултет

Мастер инжењер мехатронике

VII 66 0 Професор електротехничке групе предмета

Стручно веће за текстилство

ДАВИДОB СВЕТЛАНА Инжењер текстилне конфекције VI 100 11 професор у оквиру текстилства и кожарства
МИЛОШЕВИЋ СНЕЖАНА Текстилни инжењер VI 100 8 професор у оквиру текстилства и кожарства
ПЕШИЋ СНЕЖАНА Текстилни инжењер VI 30 0 професор у оквиру текстилства и кожарства
ШАРИЋ ВЕСНА Текстилни инжењер VI 100 2 професор у оквиру текстилства и кожарства