Школскa радионицa

Практична настава за ученике трогодишњих и четворогодишњих образовних профила реализује се у школској радионици и у радним организацијама. У оквиру школске радионица налази се седам просторија за практичну наставу машинске струке. које су опремљене свим потребним машинама, уређајима, алатима и материјалима потребним за наставу.Такође, школа располаже кабинетом за општу машинску праксу, који се састоји из учионице и простора за ручну и машинску обраду.

Поред тога за практичну наставу саобраћајне струке користе се два кабинета који су опремљени наставним средствима, шемама и уређајима из области саобраћаја, а посебно материјалима везаним за моторе и моторна возила.

Практична настава, за ученике првог разреда образовног профила модни кројач, реализоваће се у кабинету опремљеном шиваћим машинама у објекту „барака“.

У оквиру школске радионице за потребе огледних образовних профила оформљена су два кабинета. Један је намењен настави у области заваривања и репаратуре машинских делова, а други је опремљен симулаторима који су израђени у школи за ауто-дијагностику и за област хидраулике и пнеуматике.

Ознака просторије НАМЕНА Површина ум2
ОМП Кабинет опште машинске праксе 76,7
БР Практична настава – бравари 137,1
МС Практична настава – металостругари 173,0
МГ Практична настава – металоглодачи 105,8
АМ Практична настава – аутомеханичари 110,0
МБ Практична настава – машинбравари 103,0
АЛ Практична настава – аутолимари 102,6
АМ-А Кабинет за аутодијагностику, хидраулику и пнеуматику 23,6
Р1 Кабинет за репаратуру 51,1
С1 Кабинет за практичну наставумодних кројача 40,5