Клуб младих

За потребе рада Ученичког парламента и реализацију ваннаставних активности у школи је уређен простор од 45 м2. Овај простор се користити за организацију састанака Ученичког парламента и реализацију ваннаставних активности у школи, за рад различитих секција и организацију проба музичке секције (хора, школског бенда, фолклорне и плесне секције). Поред тога предвиђено је да се простор „Клуб младих“ користи и за организовање предавања, књижевних вечери, квизова знања, дебати, за извођење семинара, за постављање изложби и приказивање едукативних филмова. Планирано је да се у овом простору огранизује интернет кафе и формира школски биоскоп.