Видео надзор

Видео надзор у школи је уведен у циљу очувања имовине школе и повећања безбедности ученика и запослених радника. Пројекат видео надзора започет је 2001. године, а временом, како је текло опремање школе, указала се потреба за уграђивањем нових камера, како би се набављена опрема могла заштитити (у комбинацији са електронским обезбеђењем и сарадњом са овлашћемом агенцијом). Потреба за заштиту имовине од оштећења и крађе, нарочито је дошла до изражаја увођењем електронског дневника, 2010. године када су у учионицама, радионицама и кабинетима инсталирани рачунари и видео пројектори. Из тог разлога је у свакој учионици у школи (у главној згради уграђена камера, као и учионицама (кабинетима) у објекту „барака“.

Тренутно се у школи за видео надзор користи пет DVR-ова (дигиталних видео рекордера). У главној згради школе, „бараци“ и школској радионици, као и споља тренутно функционишу 64 камере. За функционисање видео надзора и снимање ноћу, школско двориште је осветљено одређеним бројем рефлекора.

Почетком 2020. године у нашој школи је инсталиран нови видео надзор (спонзорисано од стране НИС-а), а извођач радова био је Macchina Security из Београда. У оквиру нове мреже за видео надзор инсталирано је 27 камера високе резолуције, заједно са NVR (мрежни видео снимач) уређајем. Видео надзор тренутно покрива ходнике у школским објектима, фискултурну салу и двориште школе и школске радионице.

У овој школској години могуће је проширити нови видео надзор са још пет камера, где је то неопходно. Код старог видео надзора потребно је извршити одређене поправке, како би се камере које тренутно не раде, вратиле у функцију (посебно у учионицама у којима постоји скупоцена опрема).

У наставничкој канцеларији је путем монитора омогућено дежурним наставницима да прате камере које покривају ходнике, као и спољне камере, што знатно олакшава посао током дежурства. Инсталирани видео надзор има могућност мониторинга путем интернета.