Школски календар значајних активности

 • Почетак наставе у првом полугодишту – петак 1.9.2023. године
 • Прослава Дана школе (без свечаности) – четвртак 7.9.2023. године
 • Прва седница одељењских већа – понедељак 11.9.2023. године (утврђивање бројног стања ученика у одељењима)
 • Први родитељски састанак – уторак 12.9.2023. године
 • Друга седница одељењских већа – по подручјима рада од 2.10 до 6.10.2023. године
 • Контролни дан за први класификациони период – петак 27.10.2023. године
 • Трећа седница одељењских већа – понедељак 30.10.2023. године
 • Други родитељски састанак – четвртак 2.11.2023. године
 • Контролни дан за други класификациони период – среда 27.12.2023. године
 • Четврта седница одељењских већа – четвртак 28.12.2023. године
 • Трећи родитељски састанак – петак 29.12.2023. године
 • Прослава Дана Духовности – школске славе Светог Саве – субота 27.01.2024. године
 • Контролни дан за трећи класификациони период, за ученике завршних одељења III и IV разреда – четвртак 21.3.2024. године
 • Пета седница одељењских већа, за завршна одељења III и IV разреда – петак 22.3.2024. године
 • Четврти родитељски састанак за завршна одељења III и IV разреда – среда 27.3.2024. године
 • Контролни дан за трећи класификациони период, за ученике одељења I, II и III разреда – петак 29.3.2024. године
 • Пета седница одељењских већа, за одељења I, II и III разреда – понедељак 1.4.2024. године
 • Четврти родитељски састанак за ученике одељења I, II и III разреда – среда 3.4.2024. године
 • Пети родитељски састанак по потреби – од 13.5. до 17.5.2024. године
 • Контролни дан за четврти класификациони период, за ученике завршних одељења III и IV разреда – петак 24.5.2024. године
 • Шеста седница одељењских већа, за ученике завршних одељења III и IV разреда са утврђивањем општег успеха ученика – понедељак 3.6.2024. године
 • Подела сведочанстава ученицима завршних одељења трећег и четвртог разреда – петак 7.6.2024. године
 • Полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четво­рогодишњег образовања организоваће се у периоду од 3.6. до 18.6.2024. године
 • Свечана подела диплома ученицима завршних разреда на крају школовања организоваће се у четвртак 20.6.2024. године.
 • Контролни дан за четврти класификациони период, за ученике одељења I, II и III разреда – четвртак 20.6.2024. године
 • Шеста седница одељењских већа, за ученике одељења I, II и III разреда са утврђивањем општег успеха ученика – петак 21.6.2024. године
 • Подела сведочанстава ученицима I, II, и III разреда – петак 28.6.2024. године
 • Упис ученика у II, III и IV разред – понедељак 1.7.2024. године
 • Упис ученика у I разред – јул 2024. године

 

*    Реализација наставе по распореду од четвртка планирана је за уторак 7.11.2023. године (по календару рада Министарства просвете науке и технолошког развоја).

*    Дани у којима не буде наставе због реализације екскурзија и студијских путовања за ученике 3. и 4. разреда биће одрађени радним суботама са кондензованим распоредом часова.

*    Такмичења ученика ће бити организована према календару такмичења ученика средњих школа Министарства просвете Републике Србије.