Техничар друмског саобраћаја

На овом образовном профилу годишње вршимо упис два одељења која чине укупно 60 ученика. 

Након завршетка четворогодишње школе и добијања дипломе, техничар друмског саобраћаја ће бити оспособљен да: 

 • управља путничким аутомобилом 
 • припрема документацију за возача и возило, 
 • организује, анализира и прати подaтке везане за путнички и теретни саобраћај, 
 • прорачунава трошкове путничког и теретног превоза, 
 • води евиденцију о приступачности возача и организацију распореда возног особља, 
 • учествује у изради реда вожње, 
 • обавља шпедитерске послове, 
 • врши унутрашњу контролу саобраћаја, 
 • припрема документацију за технички преглед, регистрацију и осигурање возила, 
 • познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове делове и склопове и организује редовно одржавање и сервисирање возила, 
 • води рачуна о безбедности свих учесника у саобраћају, 
 • учествује у изради пројектне документације, 
 • контролише извођење радова при постављању саобраћајне сигнализације, 
 • прати и извештава о стању саобраћајне инфраструктуре, 
 • извештава о условима за одвијање саобраћаја (стање на граничним прелазима, тренутне гужве на појединим локацијама у градовима…), 
 • познаје основе закона и правилника везаних за саобраћајну струку, 
 • познаје начине регулисања и управљања саобраћајем, 
 • познаје савремене информационе системе заступљене у саобраћају и транспорту… 

Овим програмом је обухваћена обука вожње за „Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита, што представља велику предност. 

Након завршене средње школе, техничар друмског саобраћаја има могућност уписа жељеног факултета, академије или високе школе, као и полагања лиценце за Контролора техничког прегледа возила. Поред тога, ученику који заврши овај образовни профил, пружа се могућност да упише специјализацију у нашој школи (V степен) – образовни профил Инструктор вожње.