Школска документа

Рад Машинско-саобраћајне школе заснован је на Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању, важећим подзаконским актима, правилницима и нормативима, педагошко-стручним упутствима и осталим прописима. Поред тога у школи су дефинисани правилници у којима су прецизно наведене процедуре понашања и поступци у реализацији различитих активности.

У прилогу су дата документа и правилници са којима се могу упознати запослени, ученици и њихови родитељи да би се на најбољи начин укључили у функционисање школе.