Возач моторних возила

На овом образовном профилу годишње вршимо упис једног одељења које чине укупно 30 ученика.

Након завршетка трогодишње школе и добијања дипломе, возач моторних возила ће бити оспособљен да:

 • управља путничким аутомобилом и камионом,
 • познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове делове и склопове,
 • контролише стање уређаја и опреме на возилу,
 • припреми документацију за царинску и шпедитерску процедуру,
  буде оспособљен за пријем и предају терета и вођење пратеће документације,
 • изради план пута са планираним паузама и одморима у складу са прописима,
 • прорачуна и евидентира трошкове пута (путарина, гориво, наплата за паркирање…),
 • прави план утовара и истовара терета,
  води рачуна о безбедности терета приликом утовара, истовара и складиштења,
 • познаје основе закона и правилника везаних за саобраћајну струку,
  буде свестан улоге људског фактора у безбедности саобраћаја…

Услов за завршетак школовања је поседовање возачке дозволе за „Б” и „Ц”категорију, што значи да је овим програмом обухваћена обука вожње и бесплатно полагање возачког испита. Ученик добија обе категорије са навршених 18 година што представља предност у односу на остала лица која морају напунити 21 годину да би могла поседовати „Ц” категорију.

Поред тога, лицима која су стекла диплому образовног профила „возач моторних возила”, обезбеђује се статус професионалног возача, што значи да имају признату почетну квалификацију за возача, на основу које могу добити сертификат о стручној компетентности („CPC”). Овиме су ученици наше школе ослобођени од похађања, а тиме и плаћања почетне обуке и полагања испита за добијање CPC-a.

Након добијања дипломе, ученици могу извршити доквалификацију, односно да се у нашој школи ванредно дошколују за IV степен и стекну звање техничара друмског саобраћаја, након чега ће имати још веће могућности за даље усавршавање.