Школска библиотека „Михаило Шевић“

Простор школске библиотеке обухвата 70 м2 и састоји се из две просторије у којима су смештене књиге у оквиру којих је организована и читаонице. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери, промоција и других дешавања. Школска библиотека тренутно располаже са фондом од преко 12000 наслова, а фонд књига је прилагођен наставним плановима и програмима. Библиотека поседује лектиру, стручне књиге из области,машинства, електротехнике, саобраћаја, физике, хемије, математике, књиге педагогије и психологије, књиге из уметности, енциклопедије, приручнике као и већи број књига белетристике. Школска библиотека поседује рачунар које користе библиотекари за архивирање књижног фонда.

Библиотека је у протеклој школској години имала 605 чланова и то 493 ученика и 112 наставника и стручних сарадника. Број књига у школској библиотеци је 12653.