Оператер машинске обраде - дуално образовање

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде машинских делова на конвенционалним, али и најсавременијим компјутерски управљаним машинама.

Оператер машинске обраде, исходи образовања:

  • припрема и израда делова на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица)
  • припрема и израда делова на ЦНЦ машинама (компјутерски управљане машине)
  • самостално управљање конвенционалним и ЦНЦ машинама
  • самостална организација радног места
  • самостално мерење и контролисање
  • изратка у производном процесу
  • самостална примена мера заштите и безбедности на раду
  • развијање свести о сопственим вредностима и вредностима окружења

Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу (I разред – један дан, II разред – два дана, III разред – три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа поседује радионицу за реализацију практичне наставе и савремени кабинет за наставу технологије.

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи, стругари или брусачи, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управлјање и рад на ЦНЦ машинама

Након завшеног школовања ученици су квалтетно оспособљени и пружа им се могућност запослења у свакој радионици опремљеној било класичним или ЦНЦ машинама (од малих приватних радионица до савремено опремљених погона).