Техничар моделар одеће

Да ли је моделар одеће добра каријера?

Диплома у овој области може вас одвести у узбудљиву и брзу каријеру у одевној и модној индустрији. Професионални моделари – креатори шаблона често могу наћи сталан посао са великим произвођачима одеће и додатних самосталних послова. Неки моделари – креатори шаблона могу чак и зарађивати за пристојан живот стварајући шаблоне за шивење за „уради сам“.

Школовање МОДЕЛАР ОДЕЋЕ на образовном профилу наше школе траје четири године. Имамо једно одељење са 30 ученика, од којих 12 ученика похађа школу по дуалном образовању где стручну праксу обављају у компанијама, а остали у школском кабинету.

Циљ наставе је да ученик савлада поступак израде одевних предмета. У нашем кабинету за моделовање и примену рачунара са софтерoм „CAD“, ученици се оспособљавају да самостално конструишу, моделују, израде шаблон који касније користе на практичној настави у изради одевних предмета, који се такође реализује у кабинету за практичну наставу.

У настави предмета Естетско обликовање ученици стичу знања о дизајну тектислних материјала и одевних предмета уз корелацију са осталим стручним предметима: технологија одеће, конструкција одеће, текстилни материјали. Ученици се оспособљавају за самосталан рад у процесу израде одевних предмета током практичне наставе.

Након завршетка средње школе, ученици имају могућност да се запосле одмах у фабрикама или да раде самостално на сопственим модним пројектима. Такође могу наставити своје образовање на многим факутелтима друштевених наука, технолошком као и високим струкованим школама.

Новоотворени смер струковане школе Текстилно инжењерство и дизајн у Чачку на Техничком факултету пружа додатну  могућност за стипендирање најамбициозних ученика од стране компанија.