Аутомеханичар

Послови аутомеханичара искључиво су везани за текуће и генералне поправке мотора и делова моторних возила. Смер се углавном фокусира на послове монтаже и демонтаже мотора и осталих уређаја и механизама возила. Ово занимање оспособљава ученике за самостално извршавање различитих тестова провере исправности мотора и делова возила.

automehaničar-1

Ученици овог смера оспособљавају се кроз трогодишње школовање за послове:

 • техничког одржавања возила;
 • поправке и одржавања основних делова возила;
 • поправке и одржавања погонских мотора возила;
 • одржавања система за хлађење;
 • одржавања и поправке карбуратора;
 • одржавања и поправке пумпе високог притиска;
 • одржавања и поправка система за паљење и електро-уређаја возила;
 • одржавања и поправке механизма управљања;
 • одржавања и поправке спојница;
 • одржавања и поправке мењача степена;
 • одржавања и поправке система за ослањање, точковима и пнеуматицима;
 • одржавање и поправке система за кочење.

Након завршеног школовања ученици стичу звање – Аутомеханичар.

Могућности запослења након школовања су у:

 • аутосервисима;
 • предузећима и установама са сопственим возним парком;
 • сопственим аутомеханичарским радионицама.