Саобраћај

У данашње време, саобраћај представља један од основих предуслова за функционисање града и без њега се не може замислити савремена држава. У градовима сваке године све више расте број моторних возила, због чега ће у годинама које су пред нама, улога стручњака и вршилаца дужности у овој области бити све значајнија. Такође, транспорт је делатност привреде која, услед сталног раста, доживљава бројне промене које захтевају школован кадар и све већи број професионалних возача. Иако је саобраћајна наука веома млада, она је веома разграната, а и даље се грана и развија.

Могућности запошљавања лица која се баве саобраћајном струком су бројне и то у свим траспортним предузећима, ауто-школама, техничким прегледима, поштама, железницама, урбанистичким заводима, пројектантским организацијама, управи саобраћајне полиције…

У подручју рада „Саобраћај” вршимо упис ученика на два образовна профила:

1. ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (четворогодишње образовање);
2. ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА (трогодишње образовање).

Након завршене средње школе (четворогодишњег образовања), такође вршимо упис кандидата на V степен у трајању од једне године (ванредно), где након успешне одбране специјалистичког рада, кандидат добија звање Инструктора вожње. Са овим стеченим звањем, могућности за запослење су много веће.