Ванредно школовање

Ако се активно бавите спортом, ако због болести или запослености или из неких других разлога нe можете редовно да похађате школу или уопште нисте завршили средњу школу, ако желите да се преквалификујете (промените занимање) у оквиру истог или другог подручја рада, ако желите да се доквалификујете (имате завршену трогодишњу, а желите четворогодишњу школу) или ако желите специјализацију у свом занимању (бивше звање петог степена), онда је за Вас – ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ.

Машинско-саобраћајна школа у Чачку Вам нуди могућности:

  • Ванредно школовање (уколико желите да наставите прекинуто школовање или никада нисте ни похађали средњу школу)
  • Преквалификацију (уколико желите да промените занимање)
  • Доквалификацију (уколико са завршеном трогодишњом школом желите да наставите школовање и завршите четворогодишњу школу)
  • Специјализацију (уколио желите да стекнете бивше звање петог степена)

У први разред ванредног школовања се могу уписати само ученици старији од 17 година у уписним роковима који важе за редовне ученике и то за образовне профиле одобрене од Министраства просвете, а објављене у конкурсу за редовне ученике.

На програме преквалификације, доквалификације и специјализације се можете уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле а чији број прописује Министарство просвете. Довољно је да се јавите нашем референту за ванредно школовање.

Редован ученик који из неких разлога жели да пређе на ванредно школовање може то урадити у току школске године уз сагласност родитеља и одобрење директора школе.

Такође, редован ученик који због лошег успеха (два пута поновљен разред) изгуби право на редовно школовање, може наставити школовање као ванредан ученик.

Више информација о ванредном школовању у Машинско-саобраћајној школи у Чачку можете добити од референта за ванредно школовање.

Референт за ванредно школовање: Мила Гавриловић  –   032/372-558;   032/372-560.