Школа данас

Машинско-саобраћајна школа данас представља савремену и модерну средњу школу у којој се образују ученици за различита занимања у областима машинства, саобраћаја, мехатронике, уметности и текстилства. Захваљујући доброј опреми и квалитетном наставном особљу у школи се ученици оспособљавају за рад и даље школовање са нагласком на практичној примени стечених знања. Претходних година потврђени су резултати и успеси школе како у погледу образовања ученика, тако и области унапређења средњег стручног образовања. О свему томе сведочи и све већа заинтересованост ученика за упис и повећање броја ученика у школи. 

Школа се пратећи трендове образовања, као и препоруке Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете Републике Србије активно укључила у образовање огледних образовних профила у којима се настава реализује по савременим реформисаним наставним плановима. Након оператера машинске обрадемашинског техничара за репаратуру уведени су и образовни профили техничар мехатронике и техничар за безбедност саобраћаја. Опремањем кабинета и лабораторија и стручним усавршавањем наставника Школа се труди да обезбеди максималне услове за образовање ученика. О стручности кадрова сведочи чињеница да су професори школе учествовали у изради студија за увођење нових образовних профила, а професор Драгиша Петковић је изабран за републичког координатора. 

Школске 2020/2021. године за потребе привредника Града увели смо нови образовни профил четвртог степена стручности у подручју Текстилства и кожарства, Моделар обуће, по дуалном моделу образовања. И ове школске године (2021/2022) настављамо са ширењем дуалног модела образовања тако да су следећи образовни профили по њему: техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина (3 ученика), техничар мехатронике (5 ученика), оператер машинске обраде (15 ученика), бравар-заваривач (15 ученика) техничар моделар одеће (12 ученика) и модни кројач (32 ученика).