Канцеларијски простор

С обзиром на величину школе и велики број пратећих служби, школа располаже са адекватним канцеларијским простором који чине.

Намена канцеларијског простора Површина у м2
Наставничка канцеларија (главна наставничка зборница) 120
Наставничка канцеларија (школска радионица) 36
Наставничка канцеларија (уметничка струка) 17
Наставничка канцеларија (саобраћајна струка) 34
Канцеларија директора 39
Канцеларија помоћника директора 13
Просторија за сервер 7
Просторија за припрему наставе и електронски дневник 18
Канцеларија секретара 18
Канцеларија рачуноводства 25
Простор за пријем родитеља 7,8
Канцеларија педагошко-психолошке службе 20,15
Канцеларија организатора практичне наставе 18
Просторија за ванредне ученике 16.4
Просторија за помоћно-техничко особље 18,6
Просторије за видео надзор (3 просторије) 11
Просторија за школски разглас 6
Магационер 8
Приручни магацин (3 просторије) 24
Архива 12
Стоматолошка амбуланта 65

Школа поседује и други простор као што су хигијенско-санитарне просторије, ходници и степенишни простор.