Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Образовни профил техничар комјутерски управљаних машина је занимање будућности. Повезујући познавање опште машинских знања са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару.

Ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине (КУМ). Зато са правом кажемо да овај профил чини да машта постане стварност.

Током четворогодишњег програма ученици ће бити оспособљени за:

 • правилну израду и коришћење техничке документације
 • процес организације рада на КУМ машинама,
 • разраду технолошких поступака обраде на КУМ машинама,
 • примену алата и прибора у процесу производње,
 • примену аутоматизације у процесу производње,
 • стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система,
 • примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси,
 • активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације,
 • процес програмирања (Г-кода) на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма.

 

Користе се следећи софтверски пакети:

 • Windows i MS Office – као основа за ефикасну употребу рачунара
 • AutoCAD – као основа за 2Д компјутерску графику
 • Win NC – софтвер за ручно програмирање КУМ
 • SolidWORKS – врхунски програмски пакет за 3Д обликовање и израду техничке документације
 • SolidCAM – специјализовани програмски пакет за аутоматско генерисање Г-кода

Поред савремених предмета базираних на рачунарској технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су: техничко цртање, механика, машински материјали, машински елементи, отпорност материјала, итд.

Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, и другим областима где се користе рачунарске технологије.

Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања математике овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електро-технички…).