Машински техничар за компјутерско конструисање

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

  • израду прорачуна и техничке документације
  • испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова
  • пројектовање машинских делова и склопова
  • коришћење напредних софтверских алата за 3Д обликовање
  • израду делова на 3Д штампачу
  • коришћење стандарда и стручне литературе

 

Користе се следећи софтверски пакети:

  • AutoCAD – као основа за 2Д компјутерску графику
  • Windows i MS Office – као основа за ефикасну употребу рачунара
  • SolidWORKS – врхунски програмски пакет за 3Д обликовање, испитивање чврстоће и анимацију кретања модела машинских елемената и склопова и израду техничке документације

Поред савремених предмета базираних на рачунарској технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су: техничко цртање, механика, машински материјали, машински елементи, отпорност материјала, хидраулика и пнеуматика итд.

Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.

Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања математике овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електро-технички…).