Помоћно-техничко особље

Редни број Презиме и име Посао који
обавља
Обим радног времена  (%) Радни стаж у установи
1. Ђоковић Ненад Радник на одржавању информационих система 100 3
2. Вујовић Дејан Домар школе 100 4
3. Вукомановић Дарко Домар школе 100 4
4. Живановић Добриславка Чистачица 100 7
5. Весковић Славица Чистачица 100 15
6. Јовановић Славица Чистачица 100 24
7. Живковић Јован Чистач 100 9
8. Филиповић Љиљана Чистачица 100 24
9. Ристановић Весна Чистачица 100 14
10. Ковачевић Марија Чистачица 100 7
11. Кастратовић Стојанка Чистачица 100 23
12. Вранић Мира Чистачица 100 24
13. Глишовић Мира Чистачица 100 23
14. Јаковљевић Снежана Чистачица 100 22
15. Поледица Данијела Чистачица 100 13