Кабинети

Велики број наставних предмета захтева реализациу у кабинетима који су опремљени потребним наставним училима и опремом

У области информационих технологија школа располаже са 4 кабинета који су опремљени са савременом рачунарском опремом, пратећом опремом и потрошним материјалима, потребним за реализацију наставе из рачунарства и инхорматике, програмирања, компјутерске графике, моделирања и других предмета.

Практична настава у области програмирања за компјутерски управљане машине реализује се у кабинету за нове технологије који је опремљен рачунарском опремом и симулаторима ЦНЦ машина.

Настава из области регулисања и безбедности саобраћаја, путева и улица, интегралног транспорта, саобрађајне инфраструктуре, као и практичне наставе из области саобраћаја од ове године реализоваће се у кабинету за безбедност саобраћаја, који је опремљен савременом опремом и у складу са препорукама и потребама Агенције за безбедност саобраћаја.

Изборни предмет верска настава се реализује у кабинету који је опремљен аудио-видео опремом и средствима за реализацију наставе из овог предмета.

За реализацију наставе из електронике, електротехнике са мерењима, микроконтролера, ПЛЦ-а и других предмета за испитивање, одржавање и монтажу мехатронских система користе се три кабинета за мехатронику.

Настава из цртања и сликања, вајања, практичног рада, израде мозаика и осталих предмета за ученике уметничких образовних профила клесар, дрворезбар и конзерватор културних добара реализује се ушест кабинета који су опремљени потребним алатима и другим наставним средствима.

Ознака кабинета НАМЕНА Површина ум2
3 Кабинет за нове технологије 72,3
12 Кабинет за безбедност саобраћаја 68,2
14 Кабинет за моделирањеи компјутерску графику 50,4
15 Кабинет рачунарства и информатике 49,6
16 А Кабинет рачунарства и информатике 34,6
16 Б Кабинет за смоделирањеи програмирање 34,6
21-А Кабинет за верску наставу 20,46
МХ1 Мехатронска лабораторија 25,2
МХ2 Кабинет за мехатронику 52,7
МХ4 Кабинет за електротехнику и електронику 18,9
УМ1 Кабинет за клесаре 32,83
УМ2 Кабинет за вајање 34,17
УМ4 Кабинет за конзерваторе 34,17
УМ5 Кабинет за цртање и сликање 56,18
УМ6 Кабинет за дрворезбаре 56,76
УМ7 Кабинет за израду мозаика 21,8
С1 Кабинет опремљен шиваћим машинама 42,0