Фискултурна сала

У оквиру главне школске зграде налази се фискултурна сала са пратећим просторијама, свлачионицама, канцеларијама за наставнике, справарницом и трим кабинетом. Сала обухвата простор од око 750 м2. У школском дворишту се налази простор за спортске терене. У оквиру мера за унапређење услова рада школе планирана је изградња вишенаменског спортског игралишта.