Календар васпитно-образовног рада

Образовно-васпитни рад школе организоваће се на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2021/22. годину. Овим правилником утврђен је календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) за школску 2021/22. годину.

 

Обавезне облике образовно-васпитног рада школа остварује на годишњем нивоу:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта:

– Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.

– Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, a завршава се у уторак, 21. јуна 2022. године.

– Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа завршава се у уторак, 31. маја 2022. године.

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст:

– Јесењи распуст је у петак 12. новембра 2021. године.

– Зимски распуст има два дела – први део почиње у уторак, 04. јануара 2022. године, а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2021. године.

– Летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији (Службени гласник РС“, БР. 43/01, 101/07 и 92/11).

Обележиће се следећи значајни дани:

– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобар 2021.)

– Дан просветних радника (8. новембар 2021.)

– Свети Сава – Дан духовности (27. јануар 2022.)

– Међународни дан матерњег језика (21. фебруар 2022.)

– Дан сећања на Доситеја Обрадовића (10. април 2022.)

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. април 2022.)

– Дан победе (9. мај 2022.)

– Видовдан – спомен на Косовску битку (28. јун 2022.)

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

– православци – на први дан крсне славе;

– муслимани – на први дан Курбан Бајрама (09. јул 2022.) и Рамазан Бајрама (02. мај 2022.);

– припадници Јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура (16. септембар 2021.);

– припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;

– припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;

– припадници верских заједница који обележавају дабжне васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици од 15.-18.04.2022.; а православци од 22.-25.04.2022.)