Календар васпитно-образовног рада

Образовно-васпитни рад школе организоваће се на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2023/24. годину. Овим правилником утврђен је календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) за школску 2023/24. годину.

 

Обавезне облике образовно-васпитног рада школа остварује на годишњем нивоу:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта:

– Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2023. године, а завршава се у петак, 29. децембра 2023. године.

– Друго полугодиште почиње у понедељак, 22. јануара 2024. године, a завршава се у петак, 21. јуна 2024. године.

– Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа завршава се у петак, 24. маја 2024. године.

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст:

– Јесењи распуст траје од 8. до 12. новембра 2023. године

– Зимски распуст се састоји из два дела. Први део траје од 30. децембра 2023. године до 22. јануара 2024. године, а други од 15. до 19. фебруара 2024. године.

– Пролећни распуст траје од 26. априла до 7. маја 2024. године

– Летњи распуст почиње 21. јуна 2024. године

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији (Службени гласник РС“, БР. 43/01, 101/07 и 92/11).

Обележиће се следећи значајни дани:

– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобар 2023.)

– Дан просветних радника (8. новембар 2023.)

– Свети Сава – Дан духовности (27. јануар 2024.)

– Дан сећања на Доситеја Обрадовића (10. април 2024.)

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. април 2024.)

– Дан победе (9. мај 2024.)

– Видовдан – спомен на Косовску битку (28. јун 2024.)

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

– православци – на први дан крсне славе;

– муслимани – на први дан Курбан Бајрама и Рамазан Бајрама;

– припадници Јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура;

– припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2023. године, на први дан Божића;

– припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2024. године, на први дан Божића;

– припадници верских заједница који обележавају дабжне васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од великог петка, закључно са другим даном Васкрса