Састанци Заједнице саобраћајних школа 24.11.2023. године у Чачку – домаћин скупа, Машинско-саобраћајна школа

Састанци Заједнице саобраћајних школа 24.11.2023. године у Чачку – домаћин скупа, Машинско-саобраћајна школа

Ове школске године одлучено је да се у нашем граду одрже састанци којима су присуствовали преставници велике већине од укупно 50 школа у Србији у којима се изучавају подручја рада везана за саобраћајну струку. Одржана су три састанка од којих је први, састанак Извршног одбора, одржан у просторијама наше школе, а потом и Скупштина Заједнице саобраћајних школа и састанци Стручних одбора који су одржани у просторијама хотела БЕОГРАД.

На састанцима је разматрано о важним питањима везаним за будући програм рада саобраћајне струке у средњим стручним школама, као и уопштено за промовисање свести и неопходних информација везаних за безбедно учешће у саобраћају и код генерација која похађају основне школе.

На крају, овај скуп је крунисан свечаном вечером такође у хотелу БЕОГРАД, коме су присуствовали поједини наставници и руководећи органи запослени у саобраћајним школама.