Потребна документација и датуми за упис ученика у први разред за школску 2024/25. годину

Потребна документација и датуми за упис ученика у први разред за школску 2024/25. годину

Упис ученика у први разред обавиће се у просторијама школе 2. и 3. јула 8.00-15.00 часова. (1. уписни круг) и 4. јула 8.00-13.00 часова (2. уписни круг). Ученици који не буду били у могућности да се непосредно упишу, могу се уписати и електронским путем.

За непосредан упис у први разред потребна је следећа документација:

  1. Пријава за упис (не прибавља се, већ се попуњава у школи);
  2. Лекарско уверење за упис у средњу школу;
  3. Извод из матичне књиге рођених;
  4. Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању;
  5. Сведочанство о завршеној основној школи.

Резултати уписа ученика у први разред биће накнадно објављени.