Портал за учење на даљину

Портал за учење на даљину

Портал за учење на даљину Машинско-саобраћајне школе је почео са радом, а ученици и наставници му могу приступити на страници www.mssca.edu.rs/moodle. На порталу су постављени материјали за учење из појединих наставних предмета, као и упутства од стране наставника. У наредном периоду портал ће бити свакодневно ажуриран, а представљаће и један од начина праћења активности ученика у савладавању настваних садржаја. У наставку су дата кратка упутства за пријављивање и коришћење портала за наставнике и ученике.

Упутство за ученике
Упутство за наставнике

Leave a comment