Обавештење везано за спровођење пробног матурског испита у нашој школи за школску 2022/2023. годину

Обавештење везано за спровођење пробног матурског испита у нашој школи за школску 2022/2023. годину

Пробна матура се реализује три дана и спроводи се тестирањем ученика трећег разреда који се школују у четворогодишњем трајању средњошколских програма наставе и учења. Пробни матурски испит се полаже 31. маја, 1. и 2. јуна 2023.

Пробни матурски испит средњих стручних школа чине испити из:

  • српског језика и књижевности (први дан);
  • математике (други дан);
  • стручно-теоријских знања за одређени образовни профил (трећи дан);

Ученици трећег разреда уметничке групе предмета које се спроводе у нашкој школи, не полажу испит из математике. Међутим, свим ученицима је могућ приступ испиту из математике, уколико желе да приступе полагању теста.

Сви ученици су распоређени у просторију(е) у којима полажу пробни матурски испит најкасније до 8.30 часова. Испит почиње тачно у 9.00 часова, пошто су сви ученици добили потребна упутства и тестове и уписали тражене податке на обрасцима за идентификацију и траје до 12.00 часова. Уколико ученик закасни, односно дође на полагање пробног матурског испита најкасније до 09:30 сати на дан израде теста, по одобрењу председника школске комисије – директора школе, може да приступи полагању матурског испита без продужетка рока за завршетак израде теста. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе пробном матурском испиту у целини или делу испита, треба да обаве тестирање матурског испита или његовог дела када се стекну услови у школи до краја другог полугодишта текуће године.

У оквиру следећег фајла налази се материјал везан за пробу државне матуре, који је намењен презентовању на састанцима са ученицима и родитељима

Prezentacija za roditeljske sastanke_maj 2023