Обавештење о промени текућих рачуна – донације, ђачки динар, сопствени приходи

Обавештење о промени текућих рачуна – донације, ђачки динар, сопствени приходи

ТЕКУЋИ РАЧУН – ДОНАЦИЈЕ

ТЕКУЋИ РАЧУН – ЂАЧКИ ДИНАР

ТЕКУЋИ РАЧУН – СОПСТВЕНИ ПРИХОДЕИ