Обавештење о пријему ученика првог разреда у петак 1.9.2023. године

Обавештење о пријему ученика првог разреда у петак 1.9.2023. године

Пријем ученика првог разреда биће реализован у петак 1.9.2023. године, од 7.30 до 9.00 часова. Тог дана ученици првог разреда имају два часа Одељенске заједнице и након тога завршавају са наставом.

Распоред учионица за пријем ученика првог раздреда приказан је у оквиру следеће табеле:

ОДЕЉЕЊЕ УЧИОНИЦА
1м1 Бр. 4
1м2 Бр. 5
1м4 Бр. 6
1м5 Бр. 7
1м7 Бр. 8
1с1 Бр. 9
1с2 Бр. 10
1с3 Бр. 11
1тк Бр. 1
1ум Учионица код уметника