Обавештење директора школе везано за завршетак редовне наставе

Обавештење директора школе везано за завршетак редовне наставе

С обзиром на одлуку Владе Републике Србије, а у вези са завршетком редовне наставе 6.6.2023, остављена је могућност одступања од предвиђеног фонда часова за 5% за сваки предмет.

Редовна настава, се за ученике првог, другог и трећег (незавршног разреда), реализује на бази 35 радних недеља, уместо планираних 37 радних недеља, односно 175 наставних дана, уместо планираних 185 наставних дана.

Предметни наставници, који буду имали пријављене ученике за поправљање оцена, могу то урадити у заказаним терминима, а те активности уписивати као редовне часове у ес-Дневник. То је прилика да се евентуално надокнаде часови до дозвољеног броја. Приликом реализације часова, треба евидентирати присутне ученике, као и ученике који се нису појавили, а имали су заказане термине.

Потребно је, да приликом поправљања оцена, у учионици, буде присутно неколико ученика или заменик одељенског старешине или други члан одељенског већа, уколико само један ученик поправља оцену.

За све недоумице и предлоге, предметни наставници се могу јавити директору школе.