Звоно

Сатница радног дана у школи

Прва смена
7:50
улазак ученика у школску зграду

8:00 – 8:45
први час

8:45 – 8:50
крај првог часа и промена кабинета за предметну наставу

8:50 – 9:35
други час

9:35 – 9:50
крај другог часа, велики одмор

9:50
улазак у школску зграду

9:55 – 10:40
трећи час

10:40 – 10:45
крај трећег часа, промена кабинета

10:45 – 11:30
четврти час

11:30 – 11:35
крај четвртог часа и промена кабинета

11:35 – 12:20
пети час и ручак за ученике из продуженог боравка

12:20 – 12:25
крај петог часа и промена кабинета

12:25 – 13:10
подневни одмор и активности за ученике у продуженом боравку

Друга смена
13:50
улазак ученика у школску зграду¸

14:00 – 14:45
први час

14:45 – 14:50
крај првог часа и промена кабинета за предметну наставу

14:50 – 15:35
други час

15:35 – 15:50
крај другог часа, одмор

15:50
улазак у школску зграду

15:55 – 16:40
трећи час

16:40 – 16:45
крај трећег часа, промена кабинета

16:45 – 17:30
четврти час

17:30 – 17:35
крај четвртог часа и рада продуженог боравка,промена кабинета

17:35 – 18:20
пети час

18:20 – 18:25
крај петог часа, промена кабинета

18:25 – 19:10
шести час