Запослени

Директор

Директор школе је Татијана Васовић Новосел, по занимању наставник разредне наставе.

Школска администрација

Секретар школе је Анела Мехмеди.

У рачуноводству школе запослене су:

Светлана Човић Илић – шеф рачуноводства и

Свјетлана Живковић – административно-финансијски радник.

Стручна служба

Педагог – Бојана Спасојевић

Психолог – Александар Кузмановић

Библиотекар –  Нада Марковић

Помоћно - техничко особље

Особље које брине о чистоћи школе

Снежана Зорић, Оливера Радојичић, Нада Весовић, Олгица Тодоровић, Даринка Ћулафић, Гордана Филиповић, Слободанка Јанковић, Валентина Мадарас, Радмила Радоњић и Зорица Димитријевић.

У ђачкој кухињи раде

Индира Рагиповић и Драгана Јанковић.

Све кварове у школи поправља домар Горан Мрвељ.

У оквиру школе постоји и стоматолошка ординација, у којој раде др Живка Мијаиловић Лазовић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије, и стоматолошка сестра Мира Радојчић.

Разредна настава

Бранислав Антонијев – наставник разредне наставе
Даниела Вилотијевић – наставник разредне наставе
Тања Витас – наставник разредне наставе
Вера Гајић – наставник разредне наставе
Владислава Ђурковић – наставник разредне наставе
Момчило Степановић – наставник разредне наставе
Драган Китановић – наставник разредне наставе
Слободанка Матић – наставник разредне наставе
Мирјана Миленковић – наставник разредне наставе
Наташа Милетић – наставник разредне наставе
Бранка Петровић – наставник разредне наставе
Оливера Ојданић – наставник разредне наставе
Снежана Павић – наставник разредне наставе
Јасна Петровић – наставник разредне наставе
Оливера Томић – наставник разредне наставе
Олга Фашељак – наставник разредне наставе
Сандра Јордовић – наставник разредне наставе
Далиборка Бербер – наставник разредне наставе
Марија Ракић – наставник разредне наставе
Сандра Лазић – наставник разредне наставе

Предметни наставници

Јелена Динић – наставник српског језика и књижевности
Драгана Стојиљковић – наставник српског језика и књижевности
Мирјана Терзић – наставник српског језика и књижевности
Марија Радовановић – наставник српског језика и књижевности
Татјана Ђорђевић – наставник енглеског језика
Невена Перић – наставник енглеског језика
Наташа Павловић – наставник енглеског језика
Марија Јаковљевић – наставник енглеског језика
Мануела Јозић – наставник немачког језика
Нада Џаић – наставник немачког језика
Биљана Фабрик – наставник математике
Ивана Поповић – наставник математике
Наташа Алимпић – наставник математике
Јелена Влајковић – наставник математике
Јован Тодоровић – наставник физике
Дијана Граховац – наставник хемије
Сања Томашевић – наставник биологије
Анита Сарка Пауновић – наставник биологије
Станислав Кошћал – наставник географије
Снежана Калац – наставник географије
Дивна Димитријевић – наставник историје
Јово Боснић – наставник историје
Татјана Јоунис – наставник физичког васпитања
Воја Балтић – наставник физичког васпитања
Маја Аврамовић – наставник физичког васпитања
Тамара Кецман – наставник музичке културе
Јелена Јањић – наставник ликовне културе
Марија Лазаревић – наставник ТИО
Предраг Аранђеловић – наставник ТИО
Светлана Михаиловић – наставник ТИО
Тања Ћурчић – наставник ТИО
Маја Николић – верска настава
Ана Живковић – грађанско васпитање
Бојана Јанковић – наставник информатике

Продужени боравак

Јелена Гргур – наставник разредне наставе
Наташа Живковић – наставник разредне наставе
Гордана Миловановић – наставник разредне наставе
Вања Антонијевић – наставник разредне наставе
Бранка Петровић – наставник разредне наставе
Александра Ђуричић – наставник разредне наставе
Наташа Илић – наставник разредне наставе
Ивана Ивковић – наставник разредне наставе

Из лепих разлога су одсутне Марина Милованчевић и Данијела Ђекић.