Ваннаставно особље

Школска администрација

Секретар школе је Име Презиме.

У рачуноводству школе запослене су:

Име Презиме – шеф рачуноводства и

Име Презиме – административно-финансијски радник.

Помоћно - техничко особље

Особље које брине о чистоћи школе

Име Презиме, Име Презиме, Име Презиме…

Све кварове у школи поправља домар Име Презиме.