Продужени боравак

У нашој школи продужени боравак организован је за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда. Свака група има највише 30 ученика. У боравак се распоређују ученици, на основу захтева родитеља у складу са Правилником о раду продуженог боравка ОШ «Велики одмор».

Распоред рада у боравку I, II, III и IV разреда

Од 11.35 – 12.25 – Долазак са наставе

Од 12.25 – 13.00 – Припреме за ручак и ручак

Од 13.00 – 13.30 – Одмор и припрема за учење

Од 13.30-15.30 – Учење и израда домаћих задатака

Од 15.30 – 16.30 – Слободно активности

Од 16.30 -17.00 – Одлазак ученика из боравка