Нови видео надзор у школи

Нови видео надзор у школи

У циљу унапређивања квалитета образовно – васпитног рада, наша школа је у 2020. години учестовала на конкурсу компаније НИС – „Заједници заједно“ на којем је и подржана са пројектом новог система за видео надзор у школи. Компанија НИС је за реализацију овог пројекта издвојила средства у износу од 800.000 динара.

Фокус конкурса „Заједници заједно“ у 2020. години био је на образовању, односно дигитализацији наставног процеса и унапређењу безбедоносно – информационих система у образовним установама. Са пројектом смо започели у децембру месецу прошле године, са активностима које подразумевају инсталацију новог видео надзора у школи са укупно 24 камере, које се налазе на свим битним местима у школи. Током јануара месеца ове године све камере су постављене на кључним местима у школи, опрема је инсталирана, па је нови видео надзор пуштен у рад. Постављањем новог и модернизованог видео надзора, са камерама високе резолуције, умногоме је побољшана безбедност свих ученика наше школе током боравка у школи, а истовремено омогућено и боље очување школске имовине.

Школа дугује велику захвалност компанији НИС која је обезбедила већу сигурност најпре за децу, а затим и за све запослене у нашој школи, а свако улагање за добробит наше деце јесте улагање у нашу будућност.

Тим за реализацију пројекта
Директор школе, Мирко Лазовић