Директор

Portrait of young red haired manager holding laptop and looking at camera while working at office

Реч директора

Од 2017. године на месту директорке школе је Марија Маријановић. Марија је рођена 1974. године у Београду.  По образовању је дипломирани психолог. У школи је запослена од маја 2007. године. Као своје важне квалитете наводи способност емпатије, толеранцију на различитости, флексибилност и спремност да се континуирано стручно усавршава.

Похађани програми стручног усавршавања у последњих  5 година: Формативно оцењивање, Да у одељење сви долазе са осмехом, Срећно дете – задовољан родитељ, Мотивација и психолошки принципи учења.

Истакнута професионална постигнућа: искуство у реализовању семинара и обука за наставнике, члан управног одбора Удружења просветних радника града Београда, теренски истраживач у пројектима УНИЦЕФ-а.

Марија Маријановић , директор