Активи

Разредна настава

Први разред

Tања Витас 1/1

Даниела Вилотијевић 1/2

Ивана Кнежевић 1/3

Оливера Томић 1/4

Марија Ракић 1/5

Други разред

Драган Китановић 2/1

Јасна Петровић 2/2

Слободанка Матић 2/3

Олга Фашељак 2/4

Наташа Божић (замена Сандра Лазић) 2/5

Трећи разред

Момчило Степановић 3/1

Вера Гајић 3/2

Мирјана Миленковић 3/3

Наташа Милетић 3/4

Оливера Ојданић 3/5

Четврти разред

Сандра Јордовић 4/1

Далиборка Бербер 4/2

Бранислав Антонијев 4/3

Владислава Ђурковић 4/4

Снежана Павић 4/5

Предметна настава

Одељенске старешине

Пети разред

Анита Сарка Пауновић 5/1

Марија Радовановић 5/2

Марија Лазаревић 5/3

Воја Балтић 5/4

Шести разред

Ивана Поповић 6/1

Биљана Фабрик 6/2

Бојана Јанковић 6/3

Татјана Ђорђевић 6/4

Седми разред

Наташа Алимпић 7/1

Станислав Кошћал 7/2

Јово Боснић 7/3

Светлана Михаиловић 7/4

Осми разред

Јован Тодоровић 8/1

Марина Милованчевић 8/2

Татјана Јоунис 8/3

Мануела Јозић 8/4

Драгана Стојиљковић 8/5

Наставници

Јелена Динић – наставник српског језика и књижевности
Драгана Стојиљковић – наставник српског језика и књижевности
Мирјана Терзић – наставник српског језика и књижевности
Марија Радовановић – наставник српског језика и књижевности
Татјана Ђорђевић – наставник енглеског језика
Јелена Радивојевић – наставник енглеског језика
Наташа Павловић – наставник енглеског језика
Ивана Владимир – наставник енглеског језика
Мануела Јозић – наставник немачког језика
Драгица Грачанин – наставник немачког језика
Биљана Фабрик – наставник математике
Ивана Поповић – наставник математике
Наташа Алимпић – наставник математике
Јелена Влајковић – наставник математике
Јован Тодоровић – наставник физике
Катарина Радуловић – наставник хемије
Марина Миљковић – наставник биологије

Наставници

Анита Сарка Пауновић – наставник биологије
Снежана Калац – наставник географије
Станислав Кошћал – наставник географије
Дивна Димитријевић – наставник историје
Јово Боснић – наставник историје
Младен Николић – наставник физичког васпитања
Татјана Јоунис – наставник физичког васпитања
Александар Поповић – наставник физичког васпитања
Александра Златановић – наставник музичке културе
Јелена Јањић – наставник ликовне културе
Марија Лазаревић – наставник ТИО
Предраг Аранђеловић – наставник ТИО
Светлана Михаиловић – наставник ТИО
Тања Ћурчић – наставник ТИО
Маја Николић – верска настава
Бојана Милутиновић – грађанско васпитање
Бојана Јанковић – наставник информатике

Продужени боравак

Рад продуженог боравка у нашој школи организован је у две смене:

– преподневна смена је од 7 до 12 часова,
– послеподневна смена је од 11.30 до 17.30 часова.

Радни дан је добро организован:

– од 7 до 8 часова прихват деце свих разреда,
– од 8 до 10 израда домаћих задатака и вежбања,
– од 10 до 11.30 слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 11 до 12 часова је организован ручак за децу која желе да се хране у школској кухињи,
– након ручка деца одлазе на часове.

У поподневној смени дан изгледа овако:

– деца долазе са часова
– од 12 до 13 је ручак,
– од 12.30 до 14 часова је слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 14 до 15.30 израда домаћих задатака и вежбање;
– од 15.30 до одласка кући слободно време.

Учитељи у боравку организују бројне креативне радионице и различите тематске вежбе, које су у складу са разним празницима, са градивом које се учи, годишњим добима и сл. Резултати ових радионица могу се видети на школском паноу, који је постављен у холу школе.
Веома често ученици организују и продајне изложбе, на којима продају радове који су настали управо у овим радионицама. Постоји и велики број секција (ликовна, драмска, литерарна, рецитаторска и сл.), чије се активности изводе у слободно време, како би ученици имали довољно времена за израду домаћих задатака.
Када временски услови то дозвољавају, све активности се изводе у летњој учионици, у зеленилу Кошутњака на чистом ваздуху.

Бранка Петровић, професор разредне наставе, води групу одељења 1/1
Ивана Ивковић, професор разредне наставе, води групу одељења 1/2 и део одељења 1/3
Јелена Гргур, професор разредне наставе, води групу одељења 1/4
Вања Антонијевић, професор разредне наставе, води групу одељења 1/5 и део одељења 1/3

Гордана Миловановић, наставник разредне наставе, води групу одељења 2/1
Марија Димитријевић, професор разредне наставе, води групу одељења 2/2
Наташа Илић, професор разредне наставе, води групу одељења 2/4 и
део одељења 2/3
Наташа Живковић, наставник разредне наставе, води групу одељења 2/5

Марјана Међедовић и Марија Михајловић воде групу трећег разреда.
Маја Кокотовић води групу четвртог разреда.