Школски календар значајних активности

 • Почетак наставе у првом полугодишту – среда 01.09.2021. године
 • Прослава Дана школе (без свечаности) – уторак 07.09.2021. године
 • Прва седница одељењских већа – уторак 14.09.2021. године
 • Први родитељски састанак – четвртак 09.09.2021. године
 • Друга седница одељењских већа – по подручјима рада од 01.10 до 08.10.2021. године
 • Контролни дан за први класификациони период – петак 29.10.2021. године
 • Трећа седница одељењских већа – понедељак 01.11.2021. године
 • Други родитељски састанак – среда 03.11.2021. године
 • Контролни дан за други класификациони период – уторак 28.12.2021. године
 • Четврта седница одељењских већа – среда 29.12.2021.године
 • Подела обавештења са оценама ученика –четвртак 30.12.2021. године
 • Трећи родитељски састанак – четвртак 30.12.2021. године
 • Прослава Дана Духовности – школске славе Светог Саве – четвртак 27.01.2022. године
 • Контролни дан за трећи класификациони период, за ученике завршних одељења III и IV разреда – петак 25.03.2022. године
 • Пета седница одељењских већа, за завршна одељења III и IV разреда – понедељак 28.03.2022.
 • Четврти родитељски састанак за завршна одељења III и IV разреда – среда 30.03.2022.
 • Контролни дан за трећи класификациони период, за ученике одељења I, II и III разреда – петак 01.04.2022. године
 • Пета седница одељењских већа, за одељења I, II и III разреда – понедељак 04.04.2022.
 • Четврти родитељски састанак за ученике одељења I, II и III разреда – среда 06.04.2022.
 • Пети родитељски састанак по потреби – од 16.05. до 20.05.2022. године
 • Контролни дан за четврти класификациони период, за ученике завршних одељења III и IV разреда – уторак 31.05.2022. године
 • Шеста седница одељењских већа, за ученике завршних одељења III и IV разреда са утврђивањем општег успеха ученика – среда 01.05.2022. године
 • Подела сведочанстава ученицима завршних одељења трећег и четвртог разреда – петак 03.06.2022. године
 • Полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четво­рогодишњег образовања организоваће се у периоду од 02.06. до 15.06.2022. године
 • Свечана подела диплома ученицима завршних разреда на крају школовања организоваће се у петак јуна 2022. године.
 • Контролни дан за четврти класификациони период, за ученике одељења I, II и III разреда – уторак 21.06.2022. године
 • Шеста седница одељењских већа, за ученике одељења I, II и III разреда са утврђивањем општег успеха ученика – среда 22.06.2022. године
 • Подела сведочанстава ученицима I, II, и III разреда – уторак 28.06.2022. године
 • Упис ученика у II, III и IV разред – среда 29.06.2022. године
 • Упис ученика у I разред – јул 2022. године

 

*    Реализација наставе по распореду од петка планирана је за 10.11.2021. (договор на нивоу Града).

* Реализација наставе по распореду од понедељка планирана је за 02.04.2022. (по календару рада Министарства просвете науке и технолошког развоја).

*    Дани у којима не буде наставе због реализације екскурзија и студијских путовања за ученике 3. и 4. разреда биће одрађени радним суботама са кондензованим распоредом часова.

*    Такмичења ученика ће бити организована према календару такмичења ученика средњих школа Министарства просвете Републике Србије.