Руководство школе

Редни број Презиме и име Врста стручне спреме Степен стручне спреме Посао који
обавља
Обим радног времена  (%) Радни стаж у установи
1. Лазовић Мирко ПМФ – проф. математике VII директор школе 100 29
2. Андрић Марија Филолошки факултет

Професор српског језика и књижевности

VII помоћник директора 50 14
3. Капларевић Живорад Филозофски факултет, проф.историје и географије VII помоћник директора 50 18
4. Теофиловић Драгиша Технички факултет Чачак VII организатор практичне наставе машинске струке 100 7
5. Поповић Весна Саобраћајни факултет – дипл. инж саобраћаја VII организатор практичне наставе саобраћајне струке 50 23
6. Дамљановић Ана Факултет уметности – академски вајар VII организатор наставе уметничке струке 50 18