Стручни сарадници

  Редни број

  Презиме и име

  запосленог

  Врста стручне спреме

  Степен стручне спреме

  Посао који
  обавља
  у школи

  1.

  Катанић Ивана

  Филозофски факултет

  VII

  школски педагог

  2.

  Марковић Тања

  Филозофски факултет

  VII

  школски психолог

  3.

  Миленковић Мирка

  Факултет политичких наука

  VII

  библиотекар

  4.

  Капларевић Ацо

  Машински факултет

  VII

  библиотекар - медијатекар

  © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak