Руководство школе

  Редни број

    Презиме и име

    запосленог

  Врста стручне спреме

  Степен стручне спреме

  Посао који
  обавља
  у школи

  1.

   Лазовић Мирко

  ПМФ - проф. математике

  VII

   директор школе

  2.

   Стевановић Предраг

  Машински факултет-дипломирани машински инжењер

  VII

   помоћник директора

  3.

   Радојичић Ненад

  Саобраћајни факултет – дипл. инж саобраћаја

  VII

   помоћник директора

  4.

   Николић Јовица

  Педагошко-технички факултет - Професор машинства

  VII

   помоћник директора

  4.

   Петковић Драгиша

  ВШТСС - машински инжењер специјалиста

  VII

   организатор практичне  наставе машинске струке

  5.

   Радојичић Ненад

  Саобраћајни факултет – дипл. инж саобраћаја

  VII

   организатор практичне  наставе саобраћајне струке

  6.

   Богићевић Ана

  Факултет уметности – академски вајар

  VII

   организатор наставе  уметничке струке

   

  © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak