Школа данас

  Машинско-саобраћајна школа данас представља савремену и модерну средњу школу у којој се образују ученици у областима машинства, мехатронике, саобраћаја и уметности. Захваљујући доброј опреми и квалитетном наставном особљу у школи се ученици оспособљавају за рад и даље школовање са нагласком на практичној примени стечених знања Претходне године су потврђени резултати и успеси школе како у погледу образовања ученика, тако и области унапређења средњег стручног образовања.

  Школа се пратећи трендове образовања, као и препоруке Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете Републике Србије активно укључила у образовање огледних образовних профила у којима се настава реализује по савременим реформисаним наставним плановима. Након оператера машинске обраде, машинског техничара за репаратуру уведени су и образовни профили техничар мехатронике и техничар за безбедност саобраћаја. Опремањем кабинета и лабораторија и стручним усавршавањем наставника Школа се труди да обезбеди максималне услове за образовање ученика. О стручности кадрова сведочи чињеница да су професори школе учествовали у изради студија за увођење нових образовних профила, а професор Драгиша Петковић је изабран за републичког координатора.

  У прилог тврдњи да школа прати савремене трендове у образовању сведоче и признања са међународног Сајма учила у Београду. Школа је најпре 2008. године освојила сребрну таблу за Симулатор електронског система за управљање радом мотора, а затим 2009. године су освојене златна и сребрна табла за Демо-лабораторију за репаратуру машинских делова. Након тога 2011. године школа је освојила златну таблу за Симулатор хидрауличног и пнеуматског система, 2012. године добијено је исто признање за  Микроконтролерско управљање процесом, а 2013. године школа је освојила златну таблу за Управљачки модул за троосно управљање ЦНЦ технологијама. Поред тога, као суизлагач са ФТН из Чачка исте године школа је освојила и сребрну таблу за Емулатор оптерећења електричних мотора. Претходне године на 45. Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу „Учила 2014.“ школа је потврдила претходне успехе и освојила највеће признање златна табла за ЦНЦ машину – глодалицу. Представљање школе и изложени експонат наишао су на одушевљење код посетиоца сајма, а изузетно похвално је оцењен од стране жирија који су чинили еминентни професори Универзитета у Београду и представници Министарства просвете. Школа је на овај начин још једном доказала да је постала лидер у изради наставних учила намењених за оспособљавање ученика и повезавање њихових теоријских и практичних знања.

  Од 2008. године Машинско-саобраћајна школа својим и ангажовањем Локалне управе постала дом уметничке школе.  Ученици се оспособљавају за образовне профиле дрворезбар, клесар и конзерватор културних добара. Тако је остварена дугогодишња жеља али и потреба да се у нашем граду школују талентована деца и из ове области. За веома кратко време ученици школе и њихови наставници постали су препознатљиви по учешћу на различитим ликовним колонијама и по организацији изложби, чиме су доказали оправданост свог оснивања у оквиру школе и нашег града. Ове године је своје школовање завршила друга генерација ученика уметничких образовних профила дрворезбар и клесар, а своја знања и способности су показали приликом  уписа  на различите ликовне академије и факултете.

  Школа је у поседњих неколико година била домаћин три републичка такмичења, прво саобраћајних, а потом и машинских школа Србије, као и два обласна такмичења машинских школа. За беспрекорну организацију и изузетно коректно такмичење школа је похваљена од свих учесника поменутих такмичења, као и од Заједнице машинских школа Србије. У мају 2013. године школа је поново била домаћин Републичког такмичења машинских школа на коме су учествовали такмичари из 30 школа из целе Србије.

  Поред изузетне организације такмичења, ученици школе су постигли изузетне резултате тако да је Машинско-саобраћајна школа постала свеобухватни победник XXV Републичког такмичења машинских школа Србије, за шта је награђена вредним поклоном – комплетом алата фирме „Униор“. Овај успех потврђен је на Републичком такмичењу за трогодишње образовне које је одржано 2014. године у Политехничкој школи у Крагујевцу, са кога су ученици наше школе донели три медаље и допринели да и у генералном пласману школа буде најуспешнија.

  У области информационих технологија школа је постала лидер у овом делу Србије како у погледу опремљености тако и у погледу стручних кадрова. Пројекат умрежавања школе употпуњен је увођењем електронског дневника. У циљу унапређивања наставе, благовременог информисања и успостављања боље сарадње са родитељима успостављен је овај најсавременији вид вођења педагошке евиденције. Овај пројекат је у потпуности осмишљен, финансиран и реализован ангажовањем школе. По идејном решењу и начину реализације овог пројекта школа је постала јединствена у окружењу. Електронски дневник обухвата добијање објективне и правовремене информације о реализацији наставе, даје могућност брзог и аутоматског реаговања и истовремено се обезбеђује боља информисаност родитеља о успеху и изостајању ученика. Електронски дневник је постао опште прихваћен од свих запослених и сви су се укључили у његову реализацију. Родитељи су такође показали изузетну заинтересованост за коришћење овог начина информисаности о ученицима.

  Безбедност деце и запослених у установи подигнут је на висок ниво увођењем видео надзора, целодневног праћења дешавања, као и активностима у складу са усвојеним Протоколом о заштити деце и ученика од насиља. Унапређењем организације наставе, подизањем дисциплине и побољшањем безбедности ученика створени су предуслови за унапређење целокупног образовно-васпитног процеса. Сваке године се повећава број уписане деце са сметњама у развоју захваљујући опремљености школе, педагошком приступу наставног кадра и самом разумевању и прилагођавању њиховим схватањима.

  Педагошке вредности су повећане захваљујући увођењу електронског дневника, ангажовањем и знањем запослених у школи, увођењем нових технологија и начина преношења знања на ученике, како би они у будућности одговорили на све изазове који их очекују по завршетку школовања. Школа придаје велику важност професионалном усавршавању својих наставника која се огледају у учешћу на семинарима који се реализују у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању, учешћем на семинарима Универзитетских установа, одржавањем семинара у својој установи, као и сарадњом са ЗУОВ-ом..

  Представници Ученичког парламента школе су активно укључени у послове унапређења услова за школовање ученика. Ученички парламент је организовао читав низ спортских, едукативних и културних акција, а као најзначајнији и најуспешнији по масовности се издвајају хуманитарни турнири у малом фудбалу под слоганом „Буди друг“ на којима је традиционално учествовује преко 50 екипа.

  Поред образовања посебна пажња у школи се поклања ваннаставним активностима ученика, кроз које ученици могу да искажу своје способности и таленте. Ученици и наставници су активно укључени у различите секције. У школи постоје литерарна, филолошка, рецитаторска, драмска, новинарска, информатичка, музичка, библиотечка, фото-видео, еколошка, психолошка и више спортско рекративних секција. Активношћу и сарадњом више секција покренут је школски лист „Школарац”. Бројне културне, образовне и спортске манифестације Чачка реализују се уз несебично ангажовање запослених наше школе уз пратећу материјално техничку подршку. Током школовања за ученике се организују бројни излети и екскурзије.

  У оквиру Модернизације средњег стручног образовања у школи је реализован пројекат „Праћење колега једнаких по образовању и функцији“ чиме је показана спремност за екстерну евалуацију школе, а истовремено школа је укључена и у пројекат „Друга шанса“ као партнерска школа у Моравичком округу.

  Поред тога, ученици и запослени учествују у различитим иницијативама којима се жели унапредити живот младих, утицати на квалитетно провођење слободног времена, заштиту животне средине, волонтеризам и утицај на промене у локалној средини. Тако се у школи реализује пројекат „Сачувај природу, научи и поклони рачунар“, који је организован уз подршку Фонда Ана и Владе Дивац.

  Школа се труди да кроз писање пројеката и учешће на различитим конкурсима обезбеди средства за унапређење услова за реализацију наставе уз активно учешће ученика и свих запослених. У школи je реализoван пројекат „Изградња и опремање вишенаменског школског спортског игралишта“, који је покренула Нафтна индуструја Србије у оквиру Конкурса „Заједници заједно“,. Поред тога у сарадњи са Градом Чачком реализован је еколошки пројекат „Школско двориште као део урбане шуме“. Уз финансијску подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја током 2016. године реализован је пројекат опремања мехатронске лабораторије са опремом за роботику и аутоматизацију система.

  У школи се промовишу спортске активности и подржавају ученици који се баве спортом и постижу врхунске резултате. Многи успешни спортисти су бивши ученици школе, а редован ученик наше школе, репрезентативац Србије у атлетици, Немања Којић је проглашен за најбољег спортисту града Чачка у 2012. години.

  Као потврда резултата и успеха Машинско-саобраћајне школе, одлуком Скупштине Града Чачка, 2011. године школи је додељено највеће градско признање „Децембарска награда“ за допринос угледу и развоју Града. Истовремено, ученици су својим понашањем, залагањем и презентацијом школе на образовним, културним, спортским приредбама, али и у тешким и сложеним ситуацијама, допринели да се побољша слика и углед школе у целини.

  У школској 2016/17.години школа је девети пут по реду учествовала на Међународном Сајму књига и учила у Београду.  И ове године школа је наступила ван такмичарске конкуренције. Представљено је учило „ЦНЦ машина-глодалица“. Ово учило је направљено у нашој школској радионици, а приказано је у контексту дуалног образовања. Намењено је за образовање ЦНЦ глодача (ОМО) и Техничара за компјутерско управљање. У оквиру блок наставе ученици наше школе посетили су фабрику „Ball Packing „ и Научно-технолошки центар у Београду. Школа је учествовала у Пројекту „Креативна Лабораторија“ у организацији кластера Рекрафт и Високе школе за информационе технологије у Београду Ученици наше школе учествовали су у великом броју пројеката у ораганизацији Народног музеја, Дома културе, Уметничка галерије „Надежда Петровић“...

  У Машинско-саобраћајној школи, 25.4.2017. године извршено је спољашње вредновање. Процену је обавило 13 чланова тима за спољашње вредновање и 4 спољашња сарадника. Посећена су 64 часа. Укупна оцена екстерног вредновања 3.

  У школској 2017/18. годину у области Текстилства и кожарства уводи се нови образовни профил Модни кројач.

  Закључак свих је да је школа постала једна модерна установа у којој се запослени труде да унапреде своја знања и да применом савремених средстава у настави допринесу бољим знањима и оспособљавању ученика за рад и даље школовање.

  © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak