• Skola2.jpeg
  • Skola3.jpeg
  • Skola4.jpeg

У школској 2020/21. години у Машинско-саобраћајној школи ће се у оквиру 41 одељења  школовати 1121 ученик, док ће наставу реализовати 108 наставника

У подручју рада машинство и обрада метала школује се 11 одељења у четворогодишњем и 8 одељења у трогодишњем трајању.У подручју рада електротехника и машинство и обрада метала школује се 4 одељења у четворогодишњем трајању.У подручју рада саобраћај школује се 8 одељења у четворогодишњем и 3 одељења у трогодишњем трајању. У подручју рада култура, уметност и јавно информисање школује се 4 одељења у четворогодишњем трајању.У подручју рада текстилство и кожарство школују се 2 одељења модних кројача у трогодишњем трајању и одељење моделара одеће у четворогодишњем трајању. 

У наставку можете преузети распореде часова за непарну и парну смену по одељењима и наставницима.

Распоред часова за непарну смену по одељењима
Распоред часова за непарну смену по наставницима
Распоред часова за парну смену по одељењима
Распоред часова за парну смену по наставницима


РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Настава у школској 2020/21. години реализоваће се у просторијама Машинско-саобраћајне школе, која располаже са 17 специјализованих учионица, 16 кабинета за наставу из стручних предмета и наставу у области информационих технологија и 12 просторија у којима се изводи практична настава ученика у оквиру школске радионице. У објекту се налази фискултурна сала са трим кабинетом, библиотека и медијатека, већи број канцеларија и других просторија неопходних за функционисање школе. Део практичне и блок наставе ће се реализовати код социјалних партнера, у бројним радним организацијама и компанијама.

У прилогу можете преузети распоред учионица за реализацију наставе у школској 2020/21. години.

 

1070

ученика

138

запослених

16

образовних профила

117

година традиције

Адреса: Др Драгише Мишовића 146
Пошта: 32104 Чачак 4
Пак: 524107
Тел: + 381 32 372 560
Тел/факс: + 381 32 370 640
Емаил: info@mssca.edu.rs

Корисни линкови