• Skola2.jpeg
  • Skola3.jpeg
  • Skola4.jpeg

Мере за заштиту ученика и запослених

На основу Закона о основама система образовања и васпитања a у складу са Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00027/2020-15 од 12.08.2020. године у вези са организовањем и остваривањем наставе у средњим школама у школској 2020/2021. години у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против  вируса COVID-19 донет је документ, који обухвата обавезе ученика, наставника и других запослених у школи, обавезе радника на одржавању хигијене, као и свих других лица при уласку и боравку у школи.
Документ Мере о заштити ученика и запослених можете преузети у прилогу.

 

1070

ученика

138

запослених

16

образовних профила

117

година традиције

Адреса: Др Драгише Мишовића 146
Пошта: 32104 Чачак 4
Пак: 524107
Тел: + 381 32 372 560
Тел/факс: + 381 32 370 640
Емаил: info@mssca.edu.rs