Обавештење о учешћу у програмима размене

Привредна комора Србије у партнерству са италијанском организацијом Унисер, специјализованом за интернационалне програме размене, спроводи пројекат Европске комисије под називом ИНТЕРВЕТ. Пројекат је намењен, између осталог, и наставницима средњих стручних школа земаља Западног Балкана у циљу:

  • пружања могућности наставницима и другим запосленима у стручним школама да размене искуства и информације о системима стручног образовања својих земаља и на тај начин унапреде знања која земље чланице и земље кандидати Европске уније имају једне о другима;
  • стицања нових знања о интеграцији мобилности у наставни план и програм, као и о методологијама учења кроз рад које примењују, али и другим важним аспектима, попут употребе технологије у настави, предузетничког образовања и трансверзалних аспеката попут управљачке организације школа;
  • олакшавања процеса планирања пратећих пројеката у оквиру новог европског програма 2021–2027.

Позив за наставнике и директоре средњих стручних школа који желе да учествују у програму размене са циљем стручног усавршавања биће оглашен 25. маја 2020. године. Овим позивом нуде се 3 места/гранта за стручно усавршавање. За ову годину предвиђен је одлазак у Холандију – da Vinci College у трајању од једне недеље у периоду од 1. 10. до 30. 11. 2020. године, осим у случају измена које могу настати због организационих разлога или других непредвиђених околности.

Основне информације можете пронаћи на сајту: https://intervetwb.net/


Обавештења за упис на факултете

1070

ученика

138

запослених

16

образовних профила

117

година традиције

Адреса: Др Драгише Мишовића 146
Пошта: 32104 Чачак 4
Пак: 524107
Тел: + 381 32 372 560
Тел/факс: + 381 32 370 640
Емаил: info@mssca.edu.rs