Додатна упутства за наставу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је доставило школама додатна упутства у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину. У складу са тим упутством школе су задужене да пронађу најбоља решења за комуникацију са ученицима и родитељима и друге начине за подршку ученицима.
Планирање наставе на даљину треба да се заснива на постојећим наставним плановима и програмима наставе и учења. Акценат треба да буде на кључним појмовима и знањима, а треба да се прилагоди начин рада и начин праћења напредовања ученика. У допису су дата упутства за оперативно планирање школа у настави на даљину, као и упутство о праћењу напредовања ученика у периоду учења на даљину и евиденцијама образовно-васпитних активности на даљину. Комплетан допис са упутствима, као и примере оперативног плана и формате извештаја за школе можете видети са докумената у прилогу.
Додатна упутства о настави на даљину
Пример оперативног плана наставника
Извештај школе о активностима


Обавештења за упис на факултете

1070

ученика

138

запослених

16

образовних профила

117

година традиције

Адреса: Др Драгише Мишовића 146
Пошта: 32104 Чачак 4
Пак: 524107
Тел: + 381 32 372 560
Тел/факс: + 381 32 370 640
Емаил: info@mssca.edu.rs