• Skola2.jpeg
  • Skola3.jpeg
  • Skola4.jpeg

Портал за учење на даљину

Портал за учење на даљину Машинско-саобраћајне школе је почео са радом, а ученици и наставници му могу приступити на страници www.mssca.edu.rs/moodle. На порталу су постављени материјали за учење из појединих наставних предмета, као и упутства од стране наставника. У наредном периоду портал ће бити свакодневно ажуриран, а представљаће и један од начина праћења активности ученика у савладавању настваних садржаја. У наставку су дата кратка упутства за пријављивање и коришћење портала за наставнике и ученике.
Упутство за ученике
Упутство за наставнике


1070

ученика

138

запослених

16

образовних профила

117

година традиције

Адреса: Др Драгише Мишовића 146
Пошта: 32104 Чачак 4
Пак: 524107
Тел: + 381 32 372 560
Тел/факс: + 381 32 370 640
Емаил: info@mssca.edu.rs