Клесар

    Клесање је сигурно једна од најстаријих вештина у уметности.Бављење клесањем, уметничком обрадом камена у модерно доба је велики изазов за уметнике. Савремене технологије пружају огромне могућности у изради уметничких дела од камена у области архитектуре, индустрије намештаја, уређења ентеријера и екстеријера.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak