Дрворезбар

    Дрворезбари стичу способност за самостално занатско обликовање уметничких предмета, естетско стварање и процењивање уметничког дела. Израђују елементе стилског намештаја, рамове за слике, огледала, дуборез за иконостасе и још много уметничких употребних предмета који имају примену у свакодневном животу. Упознају врсте дрвета, технологију одбраде као и историјат и стилове намештаја.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak